Uitspraak Hoge Raad van 24 april 2020

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over tussenpersonen.

Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’. De Hoge Raad heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar heeft geconcludeerd dat de toelichting die eerder werd gegeven door het Hof in Arnhem onvoldoende was. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Hof Den Bosch. Dexia ziet met vertrouwen het vervolg bij het Hof Den Bosch tegemoet. Het proces kan overigens nog jaren duren, aangezien de Hoge Raad ook aangeeft dat het raadplegen van het Europese Hof van Justitie mogelijk nodig zal zijn.

De uitspraak van de Hoge Raad geeft geen extra duidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van beleggingsadvies. Wij realiseren ons dat voor u de zaak daarmee nog niet is opgelost, en dat het beantwoorden van alle juridische vragen nog jaren kan duren. Graag gaan we dan ook vrijblijvend in gesprek met u om tot een passende oplossing te komen. Het is en blijft daarbij uiteraard steeds aan u of u op ons aanbod ingaat, of dat u de afloop van alle juridische procedures verder wil blijven afwachten.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de uitspraak:

Hoe weet Dexia zo zeker dat het nog vele jaren kan duren?
Het Hof in Den Bosch zal zich over deze zaak moeten gaan buigen. Een dergelijke procedure duurt al snel 1 tot 2 jaar. Daarbij heeft de Hoge Raad ook nog aangegeven dat het Hof zich voor verdere vragen moet wenden tot het Europese Hof, hetgeen al gauw 1 tot 2 jaar extra tijd vraagt. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Gevreesd wordt dat ook dit nog tot veel en lange procedures kan leiden.

Waarom heeft Dexia vertrouwen in de uitkomst?
Allereerst hebben de rechters Dexia in veruit de meeste zaken over dit onderwerp in het gelijk gesteld. Ook het Hof Den Bosch die van de Hoge Raad opnieuw naar de zaak moet gaan kijken, heeft eerder een voor Dexia op dit punt gunstige afweging gemaakt. Leaseproces verwijst alleen naar het Hof Den Haag en laat de voor Dexia gunstige uitspraken achterwege. Dit Hof heeft, net als de rechtbank Den Haag, slechts een enkele keer anders besloten.
Daarnaast zijn er eerdere uitspraken van het Europese Hof die het standpunt van Dexia ondersteunen. Ook de Procureur-Generaal (dit is degene die de Hoge Raad adviseert) heeft hiernaar verwezen in zijn advies aan de Hoge Raad.

Volgens Leaseproces is deze uitspraak een nederlaag voor Dexia. Klopt dat?
Hierbij het citaat van de website van Leaseproces: “Volgens Leaseproces oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.”
De weergave van de feiten door Leaseproces is helaas eenzijdig en niet volledig. De vraag was onder andere of het aanvraagformulier een order kan zijn. Daar had het Hof Arnhem van gezegd dat dat niet het geval was, maar het Hof Arnhem had dit maar beperkt toegelicht. De Hoge Raad heeft nu aangegeven, juist in lijn met het standpunt van Dexia in deze procedure, dat de toelichting te beperkt is. Het Hof Den Bosch gaat nu de vraag behandelen of er in deze procedure sprake kan zijn van een order. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Dit kan dus mogelijk ook nog tot lange procedures leiden.

Volgens Leaseproces wil Dexia zich er goedkoop vanaf maken. Klopt dat?
Dit is niet juist. Dexia heeft inmiddels met diverse klanten geschikt en houdt daarbij rekening met de specifieke situatie van de klant en de relevante rechterlijke uitspraken. Daarbij zijn ook grote bedragen uitbetaald. Denk daarbij aan tienduizenden euro’s. Of dat voor u ook het geval is, kunnen we uiteraard niet van tevoren zeggen. In het vrijblijvende gesprek gaan we kijken naar uw persoonlijke situatie en geven u vervolgens een advies. Wilt u meer weten over mogelijke uitkomsten van een gesprek, kijk dan op www.dexia.nl.

Eega claims

De Hoge Raad heeft op 24 april ook een aantal vragen beantwoord over een specifieke groep mogelijke eega zaken. Als u zelf een rechterlijke procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht het in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten.

Vraag en antwoord naar aanleiding van de uitspraak over de eega claim

Mijn echtgenoot of echtgenote heeft niet meegetekend. Betekent de uitspraak van de Hoge Raad nu dat we opnieuw kunnen gaan procederen?

Om te bepalen of dit zo is, is allereerst van belang of uw echtgenoot of echtgenote op tijd bezwaar heeft gemaakt. Als u zelf een procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht de uitspraak van de Hoge Raad in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten. U zult bij zo’n procedure gevraagd worden om onder ede te getuigen. Het feit dat de rechter opnieuw naar de zaak gaat kijken houdt overigens niet direct in dat de rechter tot een ander oordeel zal komen.


Hoe gaat Dexia om met Corona?

Uiteraard volgt Dexia de richtlijnen van de overheid rond de bestrijding van het Corona virus. Concreet betekent dit:

  • We sturen alleen leden uit het bezoek team op pad, als ze niet in Brabant wonen en geen klachten vertonen
  • We stellen de bezoeken aan klanten ouder dan 75 jaar voorlopig uit en nemen contact met u op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
  • We stellen de bezoeken aan klanten woonachtig in Brabant voorlopig uit en nemen met u contact op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
  • Met verdere vragen kunt u uiteraard bij ons bel team terecht
  • Uiteraard verzoeken we u bij klachten ons te informeren, zodat we de afspraak kunnen verzetten

Update 16 maart 2020:

In verband met de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid en de verantwoordelijkheid die ook wij willen nemen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan schorten we de geplande huisbezoeken tot 6 april op. We nemen telefonisch contact op met diegenen die dit betreft en bespreken dan graag de alternatieven met u.


Uitspraak Hoge Raad 13 maart 2020

Op 13 maart 2020 zou de Hoge Raad een uitspraak doen in het Dexia dossier.

De uitspraak zou met name gaan over de rol van de tussenpersoon, die effectenlease-producten verkocht heeft. De vragen die voorliggen zijn onder andere de volgende:

  1. De eerste gaat over wanneer sprake is van beleggingsadvies. Is daarbij algemene documentatie voldoende of moet de specifieke situatie van de klant aan de orde zijn gekomen en worden bewezen?
  2. De tweede vraag is of het doorsturen van een aanvraagformulier betekent dat de tussenpersoon een aandelenorder heeft doorgegeven. En als dat zo is, had die tussenpersoon daarvoor een vergunning moeten hebben?

Voor wie is deze uitspraak relevant?

De uitspraak van de Hoge Raad is alleen relevant voor zaken die nog niet zijn opgelost en waarin sprake was van een tussenpersoon. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: SpaarSelect, Hoevelaken Advies en NBG Finance. De uitspraak heeft geen betrekking op de situatie waarin de effectenlease-producten rechtstreeks van Dexia of bijvoorbeeld via Legio Lease gekocht zijn.

Uitspraak van de Hoge Raad verschuift naar 24 april 2020:

De Hoge Raad heeft inmiddels aangegeven met een uitspraak te komen op 24 april 2020. Dat neemt niet weg dat Dexia graag het geschil met u wil oplossen. U hoeft niet te wachten op de uitspraak, want Dexia biedt u aan, indien we in een persoonlijk gesprek tot een oplossing komen, om indien u dat wenst een voorwaardelijke overeenkomst te sluiten. U kunt dan na de uitspraak, mocht die in uw ogen gunstiger voor u zijn, alsnog besluiten de overeenkomst te ontbinden. U kunt, als u dat wilt, Dexia wel houden aan de overeenkomst, ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad.

Hoe nu verder?

We zien dagelijks hoe lastig mensen het geschil met Dexia vinden. Het brengt soms emotie met zich mee. Wellicht vreest u dat een gesprek uw positie kan schaden. Daarom geven wij u 6 garanties voor een eerlijk gesprek. U zit nergens aan vast, totdat u dat wilt. Als u vrijblijvend wilt onderzoeken wat wij u in uw situatie kunnen bieden, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.