Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop

Hieronder staan een aantal veel gestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet bij, of heeft u een gedetailleerde vraag over uw eigen situatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (via 088 2036500 of contact@dexia.nl). Via het formulier op de website kunt u ook aan ons verzoeken om contact met u op te nemen.

 1. Waarom wil Dexia in gesprek?
 2. Schaadt een gesprek mijn positie niet?
 3. Wat kan ik verwachten?
 4. Hoe ziet een oplossing er uit?
 5. Hoe zit het met de claimorganisaties (Leaseproces, Claimconcept, Juridico, Jurofoon)?
 6. Hoe bereid ik me voor?
 7. Over Dexia.

Waarom wil Dexia in gesprek?

Waarom nodigt Dexia mij uit?

Verliezen op de beurs hebben mensen met aandelen-lease in problemen gebracht. De rechter heeft Dexia daarvoor verantwoordelijk gesteld. Vrijwel alle klanten hebben inmiddels gebruik gemaakt van een algemene regeling of er is op een andere manier passend afgewikkeld. Sindsdien is er niet veel voortgang. Het duurt te lang. Voor Dexia en voor u. Dexia voelt zich verantwoordelijk voor een goede afwikkeling met ook de laatste klanten en meent dat een persoonlijk gesprek daarvoor de beste manier is.

Zijn er nieuwe mogelijkheden?

Ja. Een aantal onderwerpen zijn na verloop van tijd duidelijker geworden, die kunnen helpen om met u tot een oplossing te komen. Dexia heeft een bedrag vrijgemaakt om met alle klanten te kunnen afwikkelen.

Wanneer wordt mijn zaak opgelost?

Dexia nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek en maakt graag een afspraak met u. We laten u zien wat het voor u betekent als u gebruik maakt van een regeling. Veel klanten hebben daar al gebruik van gemaakt en hiermee hun aandelen-lease afgewikkeld. Wilt u dat ook, neem dan contact met ons op. Zodat we samen kunnen uitzoeken wat we kunnen doen. Klik hier om een afspraak te maken.

Waarom nu een regeling treffen?

Wij hebben met vrijwel al onze klanten de aandelen-lease passend afgewikkeld. Het spijt ons dat er nog steeds klanten zijn waarbij dit niet is gelukt. Wij vinden dat dit te lang duurt. Voor Dexia en voor u. Wij nodigen u daarom uit voor een eerlijk gesprek, zodat we deze oude zaken met elkaar kunnen afronden.

Waarom duurt het zo lang?

Bijna alle klanten van Dexia hebben een vergoeding ontvangen. Het spijt ons dat er nog steeds klanten zijn waarbij dat niet gelukt is. Wij vinden dat dit onverantwoord lang duurt. Voor Dexia en voor u. Wij gaan daarom graag met u in gesprek. Zodat we deze oude zaken met elkaar kunnen afronden.

Is het verplicht om met Dexia in gesprek te gaan?

Nee. Zeker niet. Dexia nodigt u graag uit voor een eerlijk gesprek en u kunt er uiteraard voor kiezen om niet op onze uitnodiging in te gaan. Wij zouden dat wel jammer vinden. Wij hopen samen met u tot een snelle oplossing te komen.

Schaadt een gesprek mijn positie?

Kan een gesprek mijn juridische positie schaden?

Nee. Wij beloven u om alles eerlijk en vertrouwelijk te bespreken. We zullen dit nooit tegen u gebruiken. Wij vinden het belangrijk u heldere garanties te geven voor een eerlijk gesprek, zodat we hopelijk samen tot een oplossing komen. Klik hier voor onze zes garanties.

Er wordt afgeraden om contact met Dexia te hebben, hoe kan ik Dexia vertrouwen?

Het spijt ons dat door de aandelen-lease het vertrouwen in Dexia is gedaald. Dexia is door de rechter verantwoordelijk gesteld voor de aandelen-lease. Wij willen die verantwoordelijkheid nemen, door met u een eerlijk gesprek aan te gaan. Hopelijk komen wij dan samen tot een goede oplossing. De weg die nu is ingeslagen, met allerlei juridische procedures, duurt veel te lang. Dat vinden wij niet goed. Door u zes garanties voor een eerlijk gesprek te geven hopen wij op een voor u en ons snel en goed resultaat.

De rechter heeft in een door Leaseproces aangespannen kort geding inmiddels bevestigd dat de aanpak van Dexia niet ongepast is. Leaseproces vroeg in het kort geding aan de rechter om Dexia te verplichten, om voordat Dexia contact met de klanten opneemt, Leaseproces daarover te informeren, met als argument dat Dexia niet zorgvuldig zou handelen. De rechter heeft duidelijk besloten: “Van onrechtmatig handelen aan de zijde van Dexia door haar werkwijze is onder alle naar voren gebrachte omstandigheden dan ook geen sprake.”
Dexia vindt dat u zelf moeten kunnen kiezen of u Leaseproces wilt betrekken.

Kan ik het gesprek beëindigen als ik ermee begonnen ben?

Het staat u uiteraard ieder moment vrij om het gesprek met Dexia te beëindigen, dit is één van de zes garanties die wij u geven. We kunnen alleen een goed resultaat bereiken als u zich veilig voelt om samen met ons de mogelijkheden te onderzoeken en te bespreken. Wij zullen ons uiterste best daarvoor doen en bieden u daarom zes garanties voor een eerlijk gesprek.

Ik wil het oplossen, maar Leaseproces zegt dat ik niet met u moet praten. Wat kan ik doen?

Een gesprek met Dexia is vrijblijvend! U zit nergens aan vast! Dat staat in de zes garanties voor een eerlijk gesprek. U kunt het gesprek zelf voeren, of er iemand bij vragen. Dat mag ook iemand van Leaseproces zijn.

Wat kan ik verwachten?

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Iedere situatie is anders. Wij beloven u dat waar nodig vergoedingen zijn en worden uitbetaald. Verschillende regelingen zijn hiervoor beschikbaar. Dexia nodigt u uit voor een gesprek om tot afwikkeling van oude aandelen-lease te komen. Voor een eerlijk gesprek met Dexia kunt u ook zelf een afspraak maken en hoeft u niet lang te wachten.

Wat zijn de kosten van een regeling?

Voor gesprekken die u als klant voert met Dexia en het eventueel vastleggen van een regeling worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Op deze website leest u over onze zes garanties voor een eerlijk gesprek. Verder kunt u ontdekken wat in gesprek gaan met Dexia voor u kan betekenen.

Kan een gesprek mijn juridische positie schaden?

Nee. Wij beloven u om alles eerlijk en vertrouwelijk te bespreken. We zullen dit nooit tegen u gebruiken. Wij vinden het belangrijk u garanties te geven voor een eerlijk gesprek, zodat we hopelijk samen tot een oplossing komen. Klik hier voor onze zes garanties voor een eerlijk gesprek met Dexia.

Is het verplicht om met Dexia in gesprek te gaan?

Nee. Zeker niet. Dexia nodigt u graag uit voor een eerlijk gesprek en u kunt er uiteraard voor kiezen om niet op onze uitnodiging in te gaan. Wij zouden dat wel jammer vinden, omdat we hopen samen tot een snelle oplossing te komen.

Zijn er meer mensen zoals ik?

Ja. Vrijwel alle klanten hebben hun aandelen-lease afgewikkeld en voor een klein restant is dat niet gelukt. Wij vinden dat dat te lang duurt. Voor u en voor ons. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Klik hier voor onze zes garanties voor een eerlijk gesprek.

Krijg ik bedenktijd?

Ja, uiteraard. U kunt over iedere stap in ons contact nadenken en u krijgt uiteraard ook de gelegenheid om na te denken over het voorstel voor een regeling.

Ik ben erfgenaam, wat kan ik van Dexia verwachten?

We begrijpen dat erfgenamen zich afvragen wat ze met de aandelen-lease moeten. Om u te helpen gaan we met u in gesprek om u inzicht te geven en indien mogelijk tot afwikkeling van oude aandelen-lease te komen. Wellicht heeft u niet alle informatie beschikbaar om de situatie te kunnen overzien. Wij willen u helpen om de informatie die nodig is voor een goed beeld van de situatie te verzamelen en samen kunnen we de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen onderzoeken. Ook bij erfgenamen geldt uiteraard dat wij u graag onze zes garanties voor een eerlijke gesprek bieden.

Hoe gaat zo’n gesprek?

In de gesprekken met klanten nemen wij allereerst de afgesloten contracten en de financiële positie door. Daarna bespreken we de belangrijkste factoren, die rechters betrekken bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Op grond van de uitgewisselde informatie krijgt u vrijblijvend van ons een advies.

Adviezen, die tot nu toe zijn voorgekomen zijn:

 1. Wachten op een uitspraak van de rechter op een voor deze klant relevant onderdeel
 2. Overwegen een voorstel van Dexia te accepteren
 3. Verzamelen van meer bewijs, om daarmee een beter voorstel te krijgen van Dexia
 4. Leaseproces te vragen de zaak te bespoedigen, door hem sneller aan de rechter voor te leggen.
Wij merken dat klanten deze adviezen waarderen.

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in de VERO zaak, wat betekent dat voor mij?

Op 30 oktober 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag of callcenter VERO een tussenpersoon is. De uitspraak houdt in dat vast is komen te staan dat VERO geen tussenpersoon is. Indien u via VERO effectenleaseproducten heeft gekocht, kunt u dus geen beroep doen op een schadevergoeding vanwege de betrokkenheid van een tussenpersoon.

Voor VERO klanten blijft het wel relevant of er bij aankoop van de effectenleaseproducten sprake was van een voor de klant financieel aanvaardbare last. Mocht u hieraan twijfelen, maar ook als u een helder beeld daarover heeft, dan gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek om uw positie in kaart te brengen en om te onderzoeken of een passend aanbod kan worden gedaan om de zaak definitief met u af te wikkelen. Het is en blijft daarbij uiteraard steeds aan u of u op ons aanbod ingaat, of dat u de afloop van andere juridische procedures verder wilt blijven afwachten.

Hoe ziet een oplossing er uit?

Wat voor oplossing kan ik verwachten?

De oplossing die u kunt verwachten hangt af van meerdere factoren.

We beloven te luisteren naar uw verhaal. We beloven u ook om alles eerlijk en vertrouwelijk te bespreken. Zodat we u een passend persoonlijk voorstel kunnen doen om deze oude zaken met elkaar af te sluiten. We willen graag met u in gesprek om dit samen uit te zoeken. Want elke situatie is anders. Klik hier om een afspraak te maken.

Kan ik ook zelf een voorstel doen?

Ja. Zeker. Dexia wil een open en eerlijk gesprek. Zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. U kunt daarin zeker ook zelf een voorstel doen.

Wat als het voorstel geen oplossing is voor mij?

Wij gaan ons uiterste best doen om samen met u tot een goede oplossing te komen. Als dat niet lukt vinden we dat jammer, maar respecteren we uw keuze.

Zijn er betalingsregelingen?

Soms, afhankelijk van de situatie, moeten klanten nog een bedrag aan Dexia betalen. Veel klanten die nog moesten betalen hebben hun aandelen-lease met Dexia afgewikkeld met een betalingsregeling. Er zijn mogelijkheden om u hierin tegemoet te komen. Graag bespreken we de mogelijkheden met u.

Ik kan niet betalen

Wij begrijpen dat als u nog een bedrag moet betalen dat voor u een last kan zijn. Graag bespreken we met u of er mogelijkheden zijn om een regeling te treffen.

Hoe zit het met registratie bij het BKR?

Voorafgaand aan een gesprek zullen wij voor u nagaan of u een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft. Zodra we tot een afronding van uw oude aandelen-lease zijn gekomen zullen wij uw registratie bijwerken.

Hoe zit het met de claimorganisaties (Leaseproces, Claimconcept, Juridico, Jurofoon)?

Vijf vragen aan Leaseproces

Claimorganisaties en met name Leaseproces adviseert om niet met ons in gesprek te gaan. Wij adviseren u om aan Leaseproces de volgende vragen te stellen:

 1. Wat heeft Leaseproces tot op dit moment concreet voor u betekend? Wat gaat Leaseproces nu voor u doen?
 2. Op welke van de 3 juridische elementen (claim echtgenoot, tussenpersoon of financieel onhaalbaar) denkt Leaseproces in uw geval meer te ontvangen? Op basis van welke bewijzen denkt Leaseproces uw zaak te kunnen winnen?
 3. Wanneer denkt Leaseproces aan de gang te gaan met uw zaak?
 4. Wat is het verwachte geldbedrag in uw specifieke situatie? Waar is dat op gebaseerd?
 5. Wat gaat Leaseproces u in rekening brengen?

Waarom adviseert mijn claimorganisatie om geen contact met Dexia te hebben?

Claimorganisaties adviseren om niet met ons in gesprek te gaan. Zij willen dat u wacht op uitspraken van de rechter in nog te voeren procedures. Zij willen dat u ons geen informatie geeft die wij tegen hun kunnen gebruiken. Wij garanderen u dat wij daar niet op uit zijn. Dexia wil aandelen-lease oplossen met u en garandeert dat de gesprekken eerlijk en vertrouwelijk zijn. Klik hier voor onze zes garanties voor een eerlijk gesprek met Dexia.

Ben ik niet beter af als ik wacht?

Claimorganisaties voeren zaken aan bij de rechter om vergoedingen te verhogen. Sommige zaken zijn gewonnen en andere verloren. Iedere situatie is immers anders. Wij respecteren uiteraard alle rechterlijke uitspraken. We zien alleen wel dat er nog veel zaken lopen of zelfs nog moeten beginnen. Waardoor het mogelijk voor u nog heel lang kan gaan duren. We weten niet of u daar beter mee af bent. Wij vinden dat we het aan onze klanten verplicht zijn om samen met hen de mogelijkheden voor een goede oplossing te onderzoeken, in plaats van elkaar in de rechtszaal te treffen. We nodigen u daarom graag uit voor een gesprek zodat we er samen uit kunnen komen. U geeft daarbij niets prijs, u kunt het gesprek op elk moment beëindigen. Klik hier voor onze zes garanties voor een eerlijk gesprek.

Moet ik mijn claimorganisatie betalen als ik met Dexia tot een passende oplossing kom?

Dat hangt af van het contract dat u hebt gesloten met uw claimorganisatie. Zolang uw aandelen-lease nog niet bij de rechter is aangevoerd heeft u mogelijk geen verplichtingen. Wanneer er al wel een procedure loopt moet u waarschijnlijk wel betalen als het met Dexia tot een oplossing komt. We zullen in het gesprek met u nagaan welke voorwaarden op u van toepassing zijn en zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om u hierin tegemoet te komen.

Mag ik een vertegenwoordiger van mijn claimorganisatie uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn?

Ja, dat mag. Voor ons is een vertegenwoordiger van uw claimorganisatie welkom bij het gesprek als u dat wilt. Dexia verwacht in een persoonlijk gesprek met u tot een passende oplossing te komen en wil er geen juridische discussie van maken. Dat verwachten we ook van een vertegenwoordiger van uw claimorganisatie. Wilt u ons vooraf diens eventuele aanwezigheid laten weten?

Waarom lost Dexia het niet voor mij op met mijn claimorganisatie?

Dexia heeft met claimorganisaties inmiddels veel zaken opgelost. Maar we zien dat dit te lang duurt. Voor u en voor ons. Dat is niet in uw belang. Ook vinden we het niet passend om onze klanten in de rechtszaal te moeten treffen zonder eerst te proberen samen naar een oplossing te zoeken. Daarom zijn we een nieuwe weg ingeslagen.

Leaseproces adviseert mij om het gesprek met Dexia niet aan te gaan zonder juridisch adviseur. Wat moet ik doen?

Uiteraard mag er iemand bij het gesprek aanwezig zijn, bijvoorbeeld iemand van Leaseproces. Wilt u het ons vooraf laten weten als er iemand bij het gesprek aanwezig zal zijn?
Leaseproces raadt inderdaad af het gesprek zonder juridisch adviseur te voeren en heeft ook op haar website een bericht gezet, waarin Leaseproces aanbiedt dat iemand van Leaseproces u kan bijstaan in het gesprek.
Dexia wil de aandelen-lease samen met u oplossen en garandeert dat de gesprekken open, eerlijk en vertrouwelijk zijn. De gesprekken zullen niet juridisch van aard zijn en de gesprekken zijn uiteraard vrijblijvend. U zit nergens aan vast totdat u dat wil. We zullen tijdens een gesprek focussen op een passende oplossing. Klik hier voor onze zes garanties voor een eerlijk gesprek met Dexia.
Update:
Inmiddels hebben wij vernomen dat Leaseproces de tekst op haar website heeft aangepast en nu zondermeer afraadt om met ons in gesprek te gaan. Wij willen u nogmaals wijzen op onze zes garanties voor een eerlijk gesprek. We zouden graag na al die tijd samen met u tot een passende oplossing komen. Wij vinden het jammer als de afwijzende houding van Leaseproces ertoe zou leiden dat het nog langer gaat duren voordat er met iedereen een passende oplossing is gevonden en alle zaken via de rechter moeten worden afgewikkeld. Voelt u zich er beter bij, dan nodigt u iemand van Leaseproces uit om bij het gesprek aanwezig zijn.

Leaseproces zegt dat ik (boete)kosten moet betalen als ik in gesprek ga met Dexia. Hoe zit dat?

Het antwoord op deze vraag hangt af van uw contract met Leaseproces. Afhankelijk van wat daarin is afgesproken, kan Leaseproces u kosten in rekening brengen. Hoeveel en waarvoor moet ook vastgelegd zijn in het contract. Mocht u niet willen betalen, realiseert u zich dan dat Leaseproces dit niet snel accepteert. Als u Leaseproces niet betrekt bij het gesprek met Dexia dan maken ze geen extra kosten, en kunnen er dus ook geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Vergoeden jullie ook de kosten van Leaseproces?

Of Leaseproces kosten aan u in rekening mag brengen als u uw oude aandelen-lease met Dexia afwikkelt hangt af van het contract. Uiteraard willen we u bijstaan om te kijken of Leaseproces het recht heeft om kosten in rekening te brengen en of de kosten correct worden berekend. In beginsel vergoeden wij geen kosten maar we kijken graag samen met u zoals hiervoor aangegeven hoe we u hierin kunnen ondersteunen.

Leaseproces zegt dat ik mijn afspraak beter kan afzeggen omdat Dexia alleen kleine bedragen aanbiedt?

Dexia heeft inmiddels met diverse klanten geschikt. Daarbij worden ook grote bedragen uitbetaald. Denk daarbij aan tienduizenden euro’s. Of dat voor u ook het geval is, kunnen we uiteraard niet van tevoren zeggen. In het gesprek gaan we kijken naar uw persoonlijke situatie en geven u vervolgens een advies. Wilt u meer weten over mogelijke uitkomsten van een gesprek, kijk dan op www.dexia.nl.

Leaseproces zegt dat zij tienduizenden euro’s meer er voor mij uit kunnen halen. Klopt dit?

Hoeveel u krijgt hangt af van een aantal factoren. Daarbij spelen zaken een rol als de door u aangegane contracten, de partnersituatie ten tijde van het tekenen van de contracten, de rol van de tussenpersoon en de beschikbare bewijzen voor advies, en of bij het afsluiten van de contracten er sprake was van financiële haalbaarheid. In een gesprek met Dexia kijken we gezamenlijk naar uw situatie en geven wij vervolgens een advies. Uiteraard is het gesprek vrijblijvend! U zit nergens aan vast totdat u dat wilt En er worden geen kosten aan u in rekening gebracht. Wilt u meer weten over mogelijke uitkomsten van een gesprek, kijk dan op www.dexia.nl. Mocht u toch niet in gesprek willen met Dexia en wel de voorgespiegelde tienduizenden euro’s binnen willen halen, dan adviseren we u aan Leaseproces te vragen uw zaak met voorrang op te pakken.

Leaseproces zegt dat zij er altijd meer uithalen. Klopt dat?

Bij ons is bekend dat Leaseproces dit in haar communicatie beweert. Wij hechten er aan u te laten weten dat dit niet klopt. Dexia volgt bij de gesprekken de rechterlijke uitspraken en bepaalt op grond daarvan en uw persoonlijke situatie haar voorstel. Ook als Leaseproces bij de gesprekken aanwezig is heeft dat nog niet geleid tot hogere uitbetalingen.

Leaseproces stuurt mij een rekening! Moet ik die betalen?

Wij horen steeds meer dat klanten van Leaseproces te horen krijgen dat ze een (hoge) factuur kunnen verwachten van Leaseproces als zij akkoord gaan met voorstellen van Dexia. Ook zien we dat klanten, zelfs als alleen maar een schuld wordt kwijtgescholden door Dexia, toch een factuur van Leaseproces voorgeschoteld krijgen.

Wij begrijpen echter dat het in vele gevallen twijfelachtig is of Leaseproces ook daadwerkelijk recht heeft op een vergoeding. Dit zal onder meer afhangen van de concrete formulering van het contract dat u met Leaseproces heeft afgesloten, en de stappen die Leaseproces al daadwerkelijk in uw zaak heeft gezet.

Wij kijken graag vrijblijvend met u mee. Dexia is van mening dat Leaseproces een vlotte en correcte afronding van uw dossier niet in de weg kan staan en u enkel een factuur mag sturen indien zij daar contractueel recht op heeft.

Hoe bereid ik me voor?

Wat is de status van mijn claim?

Wij begrijpen dat u wilt weten hoe het er nu voor staat met uw aandelen-lease. Wij kunnen daar geen algemeen antwoord op geven. Vanzelfsprekend nemen we graag de stand van zaken met u door. We willen luisteren naar uw verhaal en beloven om alles eerlijk op tafel te brengen, zodat we u een voorstel kunnen doen. Geheel vrijblijvend.

Hoe kan ik contact opnemen met Dexia?

U kunt zelf contact opnemen via telefoonnummer 088 2036500 of contact@dexia.nl.

U kunt ook via het formulier op de website aan ons verzoeken om contact met u op te nemen.

Wat als mijn situatie is veranderd?

Als uw persoonlijke of financiële situatie is veranderd, hoort Dexia dit graag. We nemen dit mee in het onderzoeken van de mogelijkheden voor een oplossing. Als er iets in uw contactgegevens is veranderd horen wij dat ook graag. U kunt dat aan ons doorgeven via telefoonnummer 088 2036500 of contact@dexia.nl, of via het formulier op de website.

Mag ik mijn zoon of dochter, of iemands anders uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn?

Ja, zeker. Dexia nodigt u uit voor een eerlijk gesprek om samen met u tot een oplossing te komen voor uw aandelen-lease. Wellicht kan uw zoon of dochter of een ander vertrouwd persoon daarbij helpen. Wilt u ons dat wel vooraf aangeven?

Zou het ook mogelijk zijn om naar u toe te komen?

Wij begrijpen dat u misschien liever niet wilt dat Dexia bij u thuiskomt. In het hele land zijn er goede locaties voor een eerlijk gesprek met Dexia. Vraagt u gerust daarom.

Wat nu als ik de papieren niet meer kan vinden?

Veel klanten weten niet zeker of ze nog beschikken over de juiste gegevens. Wij helpen u zodat de benodigde informatie op tafel komt om de situatie te begrijpen. Zodat we u een passend voorstel kunnen doen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Wat moet ik doen als ik verhuisd ben?

Dexia heeft in het verleden uw gegevens bijgewerkt. Als er iets in uw contactgegevens is veranderd horen wij dat graag. U kunt dat aan ons doorgeven via telefoonnummer 088 2036500 of contact@dexia.nl, of via het formulier op de website.

Kan ik het gesprek voeren met mijn financieel adviseur erbij?

Ja, natuurlijk. Dexia nodigt u uit voor een eerlijk gesprek om samen met u tot een oplossing te komen voor uw aandelen-lease. Wellicht kan uw financieel adviseur daarbij helpen. Wilt u ons dat wel vooraf aangeven?

Hoe kan ik mij voorbereiden op een eerlijk gesprek?

Deze website heeft voorbeeldvragen en vertelt u iets over de bedoelingen van Dexia. Zodra u de afspraak maakt sturen wij u een informatiepakket met tips waarmee u zich kunt voorbereiden.

Over Dexia

Waarom is Dexia gestopt?

In 2004 is Dexia gestopt met commerciële activiteiten in Nederland. Sindsdien is Dexia Nederland bezig met afwikkeling van lopende procedures en oude zaken.

Wie houdt toezicht op Dexia en de afwikkeling van aandelen-lease?

Dexia staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB is geïnformeerd over het initiatief van Dexia en volgt de voortgang.