Recente ervaringen van klanten en medewerkers

We zijn blij dat we inmiddels met veel mensen een gesprek hebben gevoerd en het geschil in veel gevallen hebben opgelost. We hebben voor u vier verhalen van klanten en de eigen ervaring van één van onze medewerkers geselecteerd.

Huis renoveren

Een klant benaderde ons omdat hij zijn huis wilde renoveren. Vanwege nog openstaande posten had deze klant een BKR-registratie. Samen hebben we zijn situatie bekeken en konden we overgaan tot het kwijtschelden van de schuld en het laten verwijderen van de BKR-registratie. Daarna kon de renovatie snel beginnen!

Toch alleen kleine bedragen?

Een mevrouw en haar echtgenoot lieten weten dat ze geen hoge verwachtingen hadden van een gesprek. Van Leaseproces hadden ze gehoord dat Dexia alleen kleine bedragen aanbiedt. Onze medewerkster heeft uitgelegd dat iedere zaak anders is en dat er samen gekeken wordt of er documentatie en informatie is op basis waarvan er een hoger aanbod kan worden gedaan. Ze stemden in met een vrijblijvende afspraak. Mevrouw had een hele map met stukken verzameld, waaronder een op de persoonlijke situatie toegesneden financieel advies. Omdat in de situatie van het echtpaar ook aan de andere noodzakelijke voorwaarden was voldaan, is er een aanbod gedaan van ruim 13.000 euro, dat door het echtpaar is geaccepteerd. Geheel tegen hun verwachtingen in is hun zaak nu naar tevredenheid opgelost.

Naar de rechter

Het gesprek met een meneer, die liet weten in nauw contact met Leaseproces te staan, verliep helaas heel stroef. Onze medewerkster liet hem weten dat op basis van documentatie en informatie gekeken kan worden of er redenen zijn om een aanbod te doen. Leaseproces heeft, zo vertelde hij, hem laten weten dat er in zijn situatie sprake was van financiële onaanvaardbaarheid: op het moment van afsluiten van de contracten was zijn persoonlijke situatie zodanig dat hij niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit is inderdaad een reden voor een hogere vergoeding. Meneer wilde echter, op advies van Leaseproces, geen informatie verstrekken, zodat de situatie niet beoordeeld kon worden en er helaas geen aanbod gedaan kon worden. Onze medewerkster heeft meneer geadviseerd om er bij Leaseproces op aan te dringen zijn zaak snel aan de rechter voor te leggen, zodat hij niet nog langer hoeft te wachten op duidelijkheid in zijn zaak.

Persoonlijk advies

Een klant stemde in met een gesprek. Uit alle stukken bleek dat hij een op zijn persoon toegesneden advies had ontvangen van zijn tussenpersoon en dat Dexia hiervan op de hoogte was. Dexia heeft hem daarom een aanbod gedaan voor ruim 60.000 euro. De klant heeft het voorstel geaccepteerd.

Gevonden geld

In het telefoongesprek met de klant liet deze weten dat volgens hem alles al was afgewikkeld. Dat klopte in financiële zin, maar de waiver ter definitieve afronding was nog niet getekend. Ter afwikkeling kon Dexia de klant een kleine vergoeding bieden, die door de klant blij als “gevonden geld” is geaccepteerd.

Doorhaling BKR registratie

Een klant had nog een kleine openstaande post bij Dexia en hierdoor ook een registratie bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. Op basis van de stukken is Dexia overgegaan tot kwijtschelding van de openstaande post en, nog belangrijker voor deze klant, tot doorhaling van de BKR registratie.

Twee zussen

Twee zussen benaderden Dexia omdat ze in dubio zaten. Ze kampten met twijfels over de acceptatie van de erfenis van hun overleden vader. De contracten met Dexia speelde daarbij een belangrijke rol. Door samen in gesprek te gaan, hebben we de situatie verhelderd. Dexia kon daarbij een aanbod doen. De twee zussen hebben dit aanbod geaccepteerd en konden daardoor de erfenis snel afwikkelen.

Maak een afspraak

Vul svp hieronder uw contactinformatie in, dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.
Belt of mailt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 2036500 of contact@dexia.nl .