Recente ervaringen van klanten en medewerkers

We zijn blij dat we inmiddels met veel mensen een gesprek hebben gevoerd en het geschil in veel gevallen hebben opgelost. We hebben voor u vier verhalen van klanten en de eigen ervaring van één van onze medewerkers geselecteerd.

Huis renoveren

Een klant benaderde ons omdat hij zijn huis wilde renoveren. Vanwege nog openstaande posten had deze klant een BKR-registratie. Samen hebben we zijn situatie bekeken en konden we overgaan tot het kwijtschelden van de schuld en het laten verwijderen van de BKR-registratie. Daarna kon de renovatie snel beginnen!

Toch alleen kleine bedragen?

Een mevrouw en haar echtgenoot lieten weten dat ze geen hoge verwachtingen hadden van een gesprek. Van Leaseproces hadden ze gehoord dat Dexia alleen kleine bedragen aanbiedt. Onze medewerkster heeft uitgelegd dat iedere zaak anders is en dat er samen gekeken wordt of er documentatie en informatie is op basis waarvan er een hoger aanbod kan worden gedaan. Ze stemden in met een vrijblijvende afspraak. Mevrouw had een hele map met stukken verzameld, waaronder een op de persoonlijke situatie toegesneden financieel advies. Omdat in de situatie van het echtpaar ook aan de andere noodzakelijke voorwaarden was voldaan, is er een aanbod gedaan van ruim 13.000 euro, dat door het echtpaar is geaccepteerd. Geheel tegen hun verwachtingen in is hun zaak nu naar tevredenheid opgelost.

Naar de rechter

Het gesprek met een meneer, die liet weten in nauw contact met Leaseproces te staan, verliep helaas heel stroef. Onze medewerkster liet hem weten dat op basis van documentatie en informatie gekeken kan worden of er redenen zijn om een aanbod te doen. Leaseproces heeft, zo vertelde hij, hem laten weten dat er in zijn situatie sprake was van financiële onaanvaardbaarheid: op het moment van afsluiten van de contracten was zijn persoonlijke situatie zodanig dat hij niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit is inderdaad een reden voor een hogere vergoeding. Meneer wilde echter, op advies van Leaseproces, geen informatie verstrekken, zodat de situatie niet beoordeeld kon worden en er helaas geen aanbod gedaan kon worden. Onze medewerkster heeft meneer geadviseerd om er bij Leaseproces op aan te dringen zijn zaak snel aan de rechter voor te leggen, zodat hij niet nog langer hoeft te wachten op duidelijkheid in zijn zaak.

Persoonlijk advies

Een klant stemde in met een gesprek. Uit alle stukken bleek dat hij een op zijn persoon toegesneden advies had ontvangen van zijn tussenpersoon en dat Dexia hiervan op de hoogte was. Dexia heeft hem daarom een aanbod gedaan voor ruim 60.000 euro. De klant heeft het voorstel geaccepteerd.

Gevonden geld

In het telefoongesprek met de klant liet deze weten dat volgens hem alles al was afgewikkeld. Dat klopte in financiële zin, maar de waiver ter definitieve afronding was nog niet getekend. Ter afwikkeling kon Dexia de klant een kleine vergoeding bieden, die door de klant blij als “gevonden geld” is geaccepteerd.

Doorhaling BKR registratie

Een klant had nog een kleine openstaande post bij Dexia en hierdoor ook een registratie bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. Op basis van de stukken is Dexia overgegaan tot kwijtschelding van de openstaande post en, nog belangrijker voor deze klant, tot doorhaling van de BKR registratie.

Twee zussen

Twee zussen benaderden Dexia omdat ze in dubio zaten. Ze kampten met twijfels over de acceptatie van de erfenis van hun overleden vader. De contracten met Dexia speelde daarbij een belangrijke rol. Door samen in gesprek te gaan, hebben we de situatie verhelderd. Dexia kon daarbij een aanbod doen. De twee zussen hebben dit aanbod geaccepteerd en konden daardoor de erfenis snel afwikkelen.

Een grote inleg uit hypotheek op advies van de tussenpersoon

Een ouder echtpaar liet weten niet al te hoge verwachtingen te hebben van het gesprek. Een paar jaar terug hadden zij een paar duizend euro aan “aanvaardbaar uitkering” ontvangen. Bij het opzoeken van alle oude documenten ter voorbereiding op het gesprek, waren ze, zo lieten ze onze medewerker weten, weer emotioneel geworden. Meneer en mevrouw stuurden ons na de afspraak een tijdens het gesprek naar voren gekomen zeer uitgebreid persoonlijk financieel plan toe, dat Spaar Select destijds voor hen had gemaakt. Hun gehele persoonlijke financiële situatie, gezinssamenstelling, beleggingsdoelen en maandelijkse lasten en rendementen bleken uitvoerig in dit plan te zijn vastgelegd. Op grond van concreet advies van Spaar Select, zo bleek ook duidelijk uit het van het echtpaar verkregen persoonlijk financieel plan, hadden ze hun bestaande hypotheek overgesloten en de vrijgekomen overwaarde gebruikt als eerste inleg op het product “Overwaarde Effect”. Door dit uitgebreide persoonlijk financieel plan en het verhaal van het echtpaar, kon er door ons een goede analyse gemaakt worden en kon het echtpaar een schadevergoedingsbedrag van ruim EUR 15.000 worden aangeboden. Het echtpaar was blij en opgelucht dat hiermee na al die jaren – tegen hun aanvankelijke verwachting in – het dossier op een voor hen goede manier kon worden afgerond.

Financieel onaanvaardbaar – sterk bewijs

In 2009 is in de rechtspraak het zogenaamde “Hofmodel” ontwikkeld, op basis waarvan door de rechters kan worden vastgesteld of de aanschaf van een effectenlease-product destijds voor de klant een aanvaardbare of onaanvaardbare financiële last met zich bracht. Als door middel van bewijsstukken kan worden aangetoond dat de financiële positie van een klant door de aanschaf van het effectenlease-product onder de Nibud basisnorm kwam te liggen, dan kan een beroep worden gedaan op financiële onaanvaardbaarheid, waardoor de klant aanspraak kan maken op een hogere schadevergoeding.

Tijdens het gesprek met een stel van middelbare leeftijd, bleek dat zij alle bewijsstukken van vele jaren geleden goed hadden bewaard. Aan de hand van hun oude huurcontract, inkomensverklaringen, belastingaangiften en andere leningsdocumenten, kon door ons op basis van het Hofmodel worden vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een financieel onaanvaardbare last. Dit resulteerde in een schadevergoedingsaanbod van EUR 20.000 en – na al die jaren – het eindelijk kunnen afronden van deze slepende kwestie.

Een grote inleg uit hypotheek op advies van de tussenpersoon en een resterende schuld

Na een prettig en open gesprek met meneer, is hij in zijn archief gedoken en heeft hij het destijds voor hem opgestelde zeer uitgebreide persoonlijk financieel plan teruggevonden. Zijn persoonlijke financiële situatie, gezinssamenstelling, beleggingsdoelen en maandelijkse lasten en rendementen zijn uitvoerig in dit plan opgenomen. Op concreet advies van de tussenpersoon, zo bleek ook uit het uitvoerige persoonlijke financieel plan, heeft hij zijn toenmalige hypotheek overgesloten en de vrijgekomen overwaarde gebruikt als eerste inleg op het product “AEX Plus Effect”. Op grond van de effectenleaseovereenkomsten, was meneer nog een groot bedrag aan Dexia verschuldigd. Door deze schuld aan Dexia was er ook sprake van een BKR-registratie. Door het gesprek met meneer en het teruggevonden uitvoerige persoonlijk financieel plan, kon door ons een goede analyse gemaakt worden. Dit resulteerde niet alleen in kwijtschelding van het gehele door meneer aan Dexia verschuldigde bedrag, maar ook tot het verzoek van Dexia aan het Bureau Krediet Registratie om de registratie van meneer te verwijderen. Dit alles tot grote opluchting van meneer.

Maak een afspraak

Vul svp hieronder uw contactinformatie in, dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Vergeet u niet om uw Dexia relatie- of contractnummer te vermelden. U vindt dit nummer op uw contract, uw eindafrekening en op de eerder door u van Dexia ontvangen correspondentie.

Belt of mailt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 2036500 of contact@dexia.nl