Zes garanties voor een eerlijk gesprek

1. Vrijwillig

Het staat u op elk moment vrij om het gesprek met ons weer te beëindigen.

2. Transparant

U krijgt van ons alle informatie om te weten en te begrijpen waar het over gaat.

3. Eén op één

We hebben er alle belang bij om er samen uit te komen.

4. Uw verhaal centraal

Wij beloven naar u te luisteren. Daarna gaan we op zoek naar een eerlijke oplossing voor u en ons.

5. Geheimhouding

Wij beloven dat alles wat we bespreken tussen u en ons blijft.

6. Vrijblijvend

U zit nergens aan vast tot dat wij het schriftelijk met elkaar vastleggen. Uiteraard bepaalt ù het moment waarop we dit doen.

Cases

Recente ervaringen van klanten en medewerkers

We zijn blij dat we inmiddels met veel mensen een gesprek hebben gevoerd en het geschil in veel gevallen hebben opgelost. We hebben voor u vier verhalen van klanten en de eigen ervaring van één van onze medewerkers geselecteerd.

Lees case

Persoonlijk advies

Een klant stemde in met een gesprek. Uit alle stukken bleek dat hij een op zijn persoon toegesneden advies had ontvangen van zijn tussenpersoon en dat Dexia hiervan op de hoogte was. Dexia heeft hem daarom een aanbod gedaan voor ruim 60.000 euro. De klant heeft het voorstel geaccepteerd.

Lees case

Gevonden geld

In het telefoongesprek met de klant liet deze weten dat volgens hem alles al was afgewikkeld. Dat klopte in financiële zin, maar de waiver ter definitieve afronding was nog niet getekend. Ter afwikkeling kon Dexia de klant een kleine vergoeding bieden, die door de klant blij als “gevonden geld” is geaccepteerd.

Lees case

Maak een afspraak

Vul svp hieronder uw contactinformatie in, dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Vergeet u niet om uw Dexia relatie- of contractnummer te vermelden. U vindt dit nummer op uw contract, uw eindafrekening en op de eerder door u van Dexia ontvangen correspondentie.

Belt of mailt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 2036500 of contact@dexia.nl

Ontdek of een gesprek zinvol is

In de gesprekken kijken we allereerst samen met u naar uw aandelenlease contracten, en de huidige financiële positie. Daarna kijken we samen, welke overwegingen van rechters in uw situatie relevant zijn. Op grond van de verzamelde informatie geven wij u een advies. De volgende adviezen komen regelmatig voor:

  • Wachten op een uitspraak van de rechter op een voor de klant relevant onderdeel.
  • Overwegen een voorstel van Dexia te accepteren.
  • Verzamelen van bewijs, om daarmee een beter voorstel te krijgen van Dexia.
  • Leaseproces vragen de zaak te bespoedigen, door de zaak sneller aan de rechter voor te leggen.
Wilt u weten of een gesprek ook voor u zinvol is, doe dan de test.